Nordens største bilhus var en brann­teknisk utfordring

Nordens største bilhus består av mange lokaler i ulik størrelse med ulike behov og dermed ulik brannfare. Det gjorde brannsikring til en utfordring.
BrannCon har vært brannteknisk prosjekterende for bygget, som Veidekke oppførte i 2015. Det er Nordens største bilhus og rommer merker som Ford, Mazda, Toyota, Volvo og Lexus. I tillegg har det alle servicefunksjoner som dekkhotell, verksted, lakkeringsverksted og vask.
Bygg har ulike behov for brannsikring alt etter hvordan de blir brukt, og forskjellen i bruk, størrelse og brannenergi i de ulike lokalene i Bilhuset gjorde at bygget var en brannteknisk utfordring. Derfor er det blant annet ulike slokkeanlegg i bygget, avhengig av type risiko. Vi utførte også en spesiell analyse for dekklager og grensedragninger mot resten av bygget. Siden bygget har stort fotavtrykk, måtte vi også ta hensyn til at det skal være enkelt for brannvesenet å komme frem.

Vi fant gode løsninger i samarbeid med totalentreprenør og tekniske fagfolk.
BrannCon - Bilhuset
Oppdragsgiver
Arkitekt
Ferdigstilt
2016