Byfjord­­parken – en ny bydel med høy brann­­sikker­het

I takt med at byens behov endret seg, gikk byfjordområdet fra å huse en av Bjellands fabrikker til å bestå av GMCs maritime industri. Nå har det tatt steget videre og har blitt til skole, kontor og boliger. Vi har fått være med til å ivareta sikkerheten i alle de nye byggene.
I Byfjordparken er det planlagt ca. 56 000 m2 næringslokaler og 11 boligblokker. I dag er 3 næringsbygg og 3 boligblokker ferdigstilt, og den fjerde boligblokka står for tur. Etter hvert vil det altså komme mer – mye mer.
Næringsbyggene har hatt ulike utfordringer. Oppdragsgiver ønsket at bygget som i dag huser BI og Noroff, skulle være åpent med gode lysforhold og naturlig belysning inn i bygget. Det ble løst med et atrium i midten av bygget fra første til sjuende etasje. Da er det viktig å finne konstruktive løsninger som ivaretar byggets funksjon, og samtidig være bevist på de økonomiske konsekvensene for byggherre.
BrannCon - Byfjordparken atrium
Bak de to næringsbyggene er det en barnehage med lekeplass på taket og treningssenter i etasjen under. Under treningssenteret ligger et parkeringsanlegg i tre etasjer, som også skal utvides etter hvert som nye bygg kommer til. Boligblokkene oppføres i skrånende terreng. Der har det vært viktig å få oversikt og sikre at brannvesenet har tilgang til alle etasjene, både over og under bakken.
BrannCon - Byfjordparken café
I dette prosjektet har vi jobbet både for byggherren direkte og for totalentreprenøren. Siden prosjektene befant seg på ulike stadier i byggeprosessen, har dette gitt ulike innfallsvinkler for hvordan vi skulle følge opp prosjektene.

Det er en helhetlig tanke i utformingen, og resultatet er blitt veldig bra. BrannCon har fått tatt del i prosessen slik at hele området har fått høy brannsikkerhet uten at det har gått på bekostning av funksjon. Vi gleder oss til hele Byfjordparken står ferdig.

BrannCon finner gode løsninger

Lars Stangeland – General manager, GMC Eiendom AS

Entreprenør
Arkitekt
Ferdigstilt
2018 –