Fra laboratorium til nytt nabolag
Hermetikken representerer Stavangers historie og sjel. Store deler av bygget er verneverdig, og ved restaureringen bydde dette på mange spennende branntekniske utfordringer.
Hermetikkindustriens Laboratorium ble oppført og tatt i bruk i 1931 og var det eneste i sitt slag i Europa. I 2016 startet ombyggingen og renoveringen av laboratoriet. I 2017 stod et flott nærings- og kontorbygg ferdig, og snart er boligdelen klar til innflytting.
Å få lov til å være med på arbeidet med å revitalisere et slikt flott bygg og område er utrolig spennende. Prosjekteringen bydde på flere branntekniske utfordringer, blant annet fordi det var verneverdige bygningsdeler. Hovedtrapperom, inkludert dører og heissjakt, var blant områdene som var vernet. Disse områdene er kritiske ved brann og rømning.
Hermetikken
På et slikt bygg, som representerer Stavanger sin historie og sjel, er det ikke bare arkitektene som griner på nesen når det henger rømningsstiger på fasaden. Da er det helt avgjørende at alle fagfolk hjelper hverandre med å finne de beste løsningene. Evnen til å samarbeide blir særlig viktig når kritiske deler av bygget ikke kan røres. BrannCon bisto med å utarbeide brannkonsept for bygget, gi råd underveis i byggeperioden og utarbeide rømningsplaner til driftsfasen.
Hermetikken

Med kreativitet og kunnskap bidrog BrannCon til gode løsninger som gjorde at Hermetikken ble slik den er i dag.

Odd-Are Njå –Senior Prosjektutvikler, Base Property

Base Property er en bra samarbeidspartner, og vi er stolte av å ha vært med på restaureringen av Hermetikken.
Entreprenør
Forvalter
Ferdigstilt
2017