Miljø­vennlige boliger i massivtre

Miljø­vennlige boliger i massivtre

På Jåttå bygges det nye boliger i massivtre. Felleskapsløsninger som delerom, fellesrom med kjøkken, bildeling og gjestehybler står sentralt.
For INEO Eiendom har vi utarbeidet brannkonsept for boligprosjektet «Husene i skogen». Prosjektet er tegnet av Helen & Hard, som har lagt vekt på miljøvennlige løsninger og fellesskap. De har vært nytenkende og nyskapende både i materialbruk og i hvordan beboerne kan benytte boligkomplekset. Fellesløsninger som fellesrom med kjøkken, bildeling, gjestehybler, drivhus og verksted bidrar til å gi prosjektet en annerledes og forfriskende vinkling.
BrannCon - Husene i skogen - massivtre
Brannteknisk er prosjektet spennende å jobbe med nettopp på grunn av disse momentene. Materialbruken er utypisk i en region der vi i mange år i stor grad har bygget med prefabrikerte betongelement. Å bygge i massivtre (CLT) krever ekstra brannteknisk oppmerksomhet og forståelse for å skape sikre og langsiktige robuste løsninger.

I dette prosjektet har vi blant annet brukt analyse for å se på konsekvensen av materialbruken i bygget og truffet nødvendige tiltak basert på dette. Underveis i prosessen har vi hatt løpende dialog med arkitektene for å sørge for at de valgte løsningene passer inn i helheten.
BrannCon - Husene i skogen - massivtre
Entreprenør
Oppdragsgiver
Arkitekt