Europas mest innovative sorterings­anlegg

Europas mest innovative sorterings­anlegg
IVARs nye ettersorteringsanlegg for restavfall er et av Norges og Europas mest avanserte sorteringsanlegg for restavfall.
Ivar sitt nye ettersorteringsanlegg mottar restavfall fra alle eierkommunene og de tilliggende interkommunale selskapene. Det nye anlegget skal bidra til økt gjenvinning i regionen og gjøre det enklere å kildesortere. Det er med andre ord et svært samfunnsnyttig bygg.

Avfallsanlegg har historisk sett vært ekstra utsatt for brann. Ved prosjektering av dette bygget var det derfor viktig å finne løsninger som reduserer sannsynligheten for brann, og å sørge for at konsekvensene av en eventuell brann blir minimale.
IVAR ettersorteringsanlegg på Forus
BrannCon har bistått IVAR med å utarbeide brannkonsept for bygget, gi råd underveis i byggeperioden og utarbeide rømningsplaner til driftsfasen.

Et godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og konsulenter på bygget har bidratt til en god felles forståelse av de branntekniske utfordringene og løsningene som vi har jobbet med i prosjektet. Hele regionen har fått et nytt, effektivt og brannsikkert avfallsorteringsanlegg.
IVAR ettersorteringsanlegg på Forus

BrannCon har prosjektert og vært gode rådgivere i arbeidet med å få et topp moderne brannsikringsystem som takler våre utfordringer.

Arild Anfindsen – Overingeniør/byggeleder IVAR IKS

BrannCon har prosjektert og vært gode rådgivere i arbeidet med å få et topp moderne brannsikringsystem som takler våre utfordringer.

Arild Anfindsen
Overingeniør
– byggeleder IVAR IKS

Arkitekt
Ferdigstilt
2019