Brann­sikring av innovativt lager med smarte energi­løsninger

I 2018 åpnet REMA 1000 sitt nye lager på Vagle. Bygget er på 26000 kvadratmeter og leverer hver dag rundt 1000 paller til REMA 1000s butikker i Rogaland og Agder.
Bygget har et automatisert logistikksystem fra Witron for å sikre at varer flyttes raskt og kostnadseffektivt internt i lageret. I tillegg bidrar et solcelleanlegg på ca. 6500 m2 på taket til at energibruken i bygget i stor grad er basert på kortreist fornybar energi. Den store og åpne bygningsmassen kombinert med bruken av roboter gjør at det ikke er mulig å bruke tradisjonell brannsikring for lagerbygg. Her måtte vi finne brannsikre løsninger som passer til morgendagens automatiserte lager.
BrannCon - Distribusjonslager Rema 1000
Det er spennende å jobbe med en byggherre som ønsker å flytte grenser for hvordan distribunaler kan operere effektivt og miljøvennlig. Å lytte til byggherrens ønsker om hvordan bygget best kan fungere, og finne branntekniske løsninger som i så stor grad som mulig ivaretar dette, er en prosess som krever god kommunikasjon. BrannCon har utarbeidet brannkonsept for bygget og fulgt det opp i byggefasen.

Vi gratulerer REMA 1000 med nytt bygg!
BrannCon - Distribusjonslager Rema 1000

Alle parter forsto problem­stillingen med å brannsikre et kolossalt stort og innovativt bygg. Vi vil implementere løsningen BrannCon kom opp med, til andre bygg i fremtiden.

Narve Lyder Carlsen – It sjef, Rema 1000

Entreprenør
Arkitekt
Ferdigstilt
2018