Høy brann­teknisk sikkerhet på sykehjem

Eldre, som har begrenset evne til å oppdage brann og evakuere, er en særlig risikoutsatt gruppe. Hos Lervig sykehjem vurderte vi hvilke tiltak som gir et høyt brannteknisk sikkerhetsnivå og samtidig dekker ulike brukerbehov og funksjonsevner.
Med 123 plasser fordelt på 18 000 kvadratmeter er Lervig sykehjem et av Stavangers største. Sykehjemmet inneholder boenheter, dagsenter, produksjonskjøkken, kafe, fysioterapi, fotklinikk og velværebad i andre og tredje etasje. Et sterkt og tydelig regelverk sikrer beboerne.

Bygget ble oppført som en totalentreprise av Skanska Norge. BrannCon hadde ansvar for å utarbeide brannkonsept. Det er brukt betongelementer som bærende konstruksjoner og installert sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og ledesystem.
BrannCon - Lervig sykehjem - oppholdsrom
Lervik ble prosjektert med bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som gjorde det mulig å visualisere konstruksjonen før den ble oppført. Dette bidro til å identifisere konstruksjonsmessige utfordringer tidlig og forbedret dermed kvaliteten på prosjekteringen.

Med en risikoutsatt beboergruppe må sikkerheten være i høysetet.
BrannCon - Lervig sykehjem - gang
Oppdragsgiver
Ferdigstilt
2017